بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/02/31
کل خالص ارزش دارائی ها 66,032,746,627 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 2,158,215 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 2,171,687 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 2,163,105 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 30,596

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه‌ نیکی

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/01/17

مدیر صندوق:

مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

مدیر ثبت:

كارگزاري سهام گستران شرق

مدیران سرمایه گذاری:

هانيه حكمت، محمد آزاد، محمد آزاد دهقان

حسابرس:

موسسه حسابرسي شهود امين

نمودار‌ها