بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/06/30
کل خالص ارزش دارائی ها 229,885,643,139 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,803,294 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,787,970 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,804,611 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 127,481

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه‌ نیکی

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/01/17

مدیر صندوق:

مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

مدیر ثبت:

كارگزاري سهام گستران شرق

مدیران سرمایه گذاری:

هانيه حكمت، محمد آزاد

حسابرس:

موسسه حسابرسي شهود امين

نمودار‌ها