بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/05/23
کل خالص ارزش دارائی ها 235,397,447,545 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,759,823 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,741,742 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,761,066 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 133,762

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه گروه نیکی

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/01/17

مدیر صندوق:

مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

مدیر ثبت:

كارگزاري سهام گستران شرق

مدیران سرمایه گذاری:

هانيه حكمت، نرگس گودرزي، محمد آزاد

حسابرس:

موسسه حسابرسي شهود امين

نمودار‌ها