بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/06/25
کل خالص ارزش دارائی ها 54,956,267,473 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 2,385,151 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 2,391,760 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 2,392,941 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 23,041

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه‌ نیکی

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/01/17

مدیر صندوق:

مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

مدیر ثبت:

كارگزاري سهام گستران شرق

مدیران سرمایه گذاری:

محمد آزاد، محمد آزاد دهقان، سعيد كاشي زنوزي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شهود امين

نمودار‌ها