نصب همراه صندوق fundMobileApp

دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی

به استحضار می رساند مجمع عمومی عادی سالانه صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی ، روز دوشنبه مورخ ١٣٩٦/٠٨/٢٢ساعت ٨:٣٠ در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر برگزار  می گردد.