نصب همراه صندوق fundMobileApp

برقراری لینک دریافت نظرات سرمایه گذاران

به منظور رفاه حال سرمایه گذاران امکان دریافت نظرات و پیشنهادات به صورت اینترنتی فراهم شده است. 
لینک دریافت نظراتhttp://nikigroupfund.ir/discontent.do