نصب همراه صندوق fundMobileApp

برگزاری مجمع صندوق توسعه گروه نیکی١٧/٠٦/١٣٩٥

بدین وسیله به استحضار می رساند مجمع  صندوق سرمایه گذاری توسعه گروه نیکی، روز چهارشنبه مورخ ١٧/٠٦/١٣٩٥رأس ساعت ٨ در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر واقع در شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک ٥٨ برگزار می گردد.
دستور جلسه:
١-تغییر صاحبان واحدهای ممتاز؛
٢-تغییر نام صندوق،
٣-سایر موارد.