نصب همراه صندوق fundMobileApp

رتبه نخست توسعه گروه نیکی در مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران

صندوق توسعه گروه نیکی موفق به کسب رتبه نخست برای بازده سه ماهه  در میان کلیه ی صندوق‌های با درآمد ثابت شده است.