نصب همراه صندوق fundMobileApp

راه اندازی سیستم صدور و ابطال اینترنتی

به اطلاع می رساند، از تاریخ ١٣٩٥/٠٦/٢٢ امکان ثبت صدور و ابطال اینترنتی برای کلیه سرمایه گذاران صندوق فراهم شده است.