نصب همراه صندوق fundMobileApp

پربازده ترین صندوق در سال ١٣٩٥

مفتخر است به اطلاع سرمایه گذاران محترم برساند؛ صندوق توسعه سرمایه نیکی به کسب رتبه ی نخست در بین صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت و نیز رتبه سوم در بین کل صندوق های سرمایه گذاری (اعم از در سهام، مختلط و با درآمدثابت)، به لحاظ بازدهی سالانه، نائل گردیده است.