نصب همراه صندوق fundMobileApp

برگزاری مجمع صندوق توسعه سرمایه نیکی٢٧/٠٣/١٣٩٦

بدین وسیله به استحضار می رساند مجمع  صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی، روز شنبه مورخ ٢٧/٠٣/١٣٩٦رأس ساعت ٨ در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر واقع در شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک ٥٨ برگزار می گردد.
دستور جلسه:
١-تغییر مفاد بند ٨-٣ امیدنامه؛