نصب همراه صندوق fundMobileApp

ربات تلگرامی

به منظور رفاه حال سرمایه گذاران محترم ربات تلگرامی صندوق توسعه سرمایه نیکی راه اندازی شد.
لینک ربات صندوق: nikicapitalfund_bot@