نصب همراه صندوق fundMobileApp

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری

به اطلاع میرساند، صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی در نظر دارد یک دوره آموزشی رایگان برای علاقه مندان به آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری در تاریخ  ١٥/٠٦/١٣٩٦برگزار نماید. 
لطفا جهت اعلام حضور در کلاس حداکثر تا تاریخ ١٤/٠٦/١٣٩٦ با شماره ٨٨٣٧٩٣١٥ تماس حاصل فرمایید.