نصب همراه صندوق fundMobileApp

برگزاری مجمع سالانه منتهی به 1399/06/31

به اطلاع کلیه سهامداران صندوق می رساند مجمع سالانه منتهی به 1399/06/31 صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی در تاریخ 1399/09/09 در محل اصلی شرکت برگزار خواهد گردید.