بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه‌ نیکی به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس معادل پنج در هزار(٠.٠٠٥)درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ٧٥٠ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه هفت در هزار (0/007) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-1 امیدنامه صندوق و سالانه 2 در صد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه 15درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی و یا تعهد خرید اوراق بهادار.
4 کارمزد متولی سالانه ٢ در هزار(٠.٠٠٢)درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ١٠٠ و حداکثر ٣٠٠میلیون ریال خواهد بود
5 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت ١٠٠میلیون ریال
6 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل سه در هزار(٠.٠٠٣)ارزش خالص روز دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
7 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
8 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار مورد ذیل و با ارایه مدارک مثبته 1 - 250 میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه 2 - 5،000 ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال 3 - 800 ریال بابت هر صدور یا ابطال 4- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها : ارزش دارایی ها به میلیارد ریال از صفر تا 30،000 از 30،000 تا 50،000 بالای 50،000 ضریب 00005/0 00003/0 000001/0
9 هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق پرداخت هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق های با درآمد ثابت به شرح " نرخ 0.00005 از اندازه صندوق بر اساس مجوز سازمان و تا سقف 5،000 میلیون ریال" به سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ابلاغیه 12020090 و بخشنامه شماره 12010063 مورخ 21/12/1396 اضافه گردید.

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور مبلغ ٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) مدیر
کارمزد ابطال الف ) بخش ثابت : مبلغ ٠ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری ب ) بخش متغیر : علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر :