close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

رتبه نخست توسعه گروه نیکی در مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران

صندوق توسعه گروه نیکی موفق به کسب رتبه نخست برای بازده شش ماهه اول سال ١٣٩٥ در میان کلیه ی صندوق‌های با درآمد ثابت شده است.