اطلاعات کلی صندوق  
اطلاعات کلی صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی
صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی در تاریخ ١٣٩٥/٠١/١٧ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری فقط با درآمد ثابت و در اندازه بزرگ فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره١١٤٢٠ نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز سازمان بورس،اوراق صکوک ، اوراق مشارکت و نیز سپرده های بانکی در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های پایان روز درخواست صورت می گیرد.مدیر صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است. علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد الزامات فعالیت صندوق میتوانند اساسنامه و امیدنامه صندوق را مطالعه کنند. برای دریافت اطلاعات مربوط به عملکرد گذشته صندوق نیز می توانید به بخش بازدهی ، خالص ارزش دارائیها و نمودارهای این تارنما مراجعه کنید