ارتباط با صندوق  
محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق تهران-بلوار فرحزادی-بلوار شهید نورانی-پلاک٥٨-ساختمان نیکی تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :
ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر تلفن تالار پست الکترونیکی نام نماینده مدیر مستقر در شعبه عکس و مشخصات
١ دفتر مرکزی تهران(مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر) ١ شهرک غرب-بلوارفرحزادی-بلوارشهید نورانی-پلاک٥٨-ساختمان نیکی ٨٨٣٧٩٣١٥-٠٢١ زینب کراچیان
٢ دفتر نیشابور ٥ خیابان پانزده خرداد روبه روی پانزده­خرداد ٣٦، ساختمان پارسه، طبقه ٢ واحد٢٠٤-٢٠٥ ٤٢٢٣٢٦٠٧-٠٥١ آقای داوود ابراهیمیان
٣ دفتر زاهدان ١٠ سه راه دانش تالار بورس اوراق بهادار ٣٣٤٣٨٥٢٤-٠٥٤ خانم طیبه ادیب نژاد
٤ دفتر گناباد ٧ خیابان سعدی خ ایثار١ پ ٢٩ ٥٧٢٢٥٤١٧-٠٥١ آقای محسن نعیمی نوغابی
٥ مرمر ٢ مشهد خیابان امام خمینی بین امام خمینی ٢٦ و ٢٨ مجتمع تجاری مرمر طبقه ٨ واحد ١ ٥-٣٧٦٥٠٢٤٠-٠٥١ آقای ناصری نیا
٦ نورانی ١٢ شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی،پلاک٥٨، ساختمان نیکی، طبقه همکف ٨٨٣٧٠٧٣٣-٠٢١ خانم فرحزادی
٧ دفتر اصفهان ١٣ خیابان چهار باغ بالا، چهارراه نظر تالار بورس منطقه ای ٣٦٦٧٠٧٤٤-٠٣١ خانم نرگس ابراهیمی
٨ اينترنتي -
٩ دفتر کیش ١٧ میدان امیر کبیر -برج مالی آنا - تالار بورس اوراق بهادار ٤٤٤٢٥٧٤٧-٠٧٦ خانم ندا نژادالحسینی
١٠ دفتر تهران(کارگزاری راهبرد) ١٨ خیابان ولیعصر، بالاتر از ظفر، نبش ناصری، برج کیان، طبقه دهم، واحد ٣، کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام ٨٠-٨٨٦٤٥١٧٣-٠٢١ خانم لیلا احمدی
١١ دفتر مشهد(کارگزاری راهبرد) ١٩ بلوار دانشجوی ١٥، مجتمع آراکس، طبقه ٢، واحد ٢٠٣، کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام ٣٨٦٦٢١٦٠-٠٥١ خانم راحله رجبی