اساسنامه صندوق  
اساسنامه صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی در تاریخ٢٤/٠٨/١٣٩٤ به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل بر ٦٩ماده و ٧٤ تبصره می باشد، بر طبق ماده ٤ اساسنامه موضوع فعاليت اصلی صندوق، سرمايه‌گذاري در انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز سازمان بورس، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و سرمایه گذاری در انواع اوراق مشارکت دارای مجوز از بانک مرکزی و نیز سرمایه گذاری در انواع سپرده های بانکی در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی می باشد و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. خصوصيات دارایی های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امیدنامه ذکر شده است. در این اساسنامه موضوعاتی همچون واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز ، سرمایه گذاری موسسان ، حداقل و حداکثر مشارکت در صندوق ،حسابهای بانکی ، مجامع ، وظایف و مسئولیت های ارکان صندوق (مدیر ، متولی ، ضامن ، حسابرس ) و .... به تفصيل بیان گردیده است. توصیه می شود که هر سرمایه گذار قبل از هرگونه اقدام به سرمایه گذاری با مطالعه اساسنامه از مفاد آن آگاهی یابد. سرمایه گذاران محترم جهت اطلاع از متن کامل اساسنامه و تغییرات آن می توانند در لینک های زیر کلیک نمایند
متن کامل اساسنامه
تغییرات اساسنامه