نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/20
کل خالص ارزش دارائی ها 264,201,035,549 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 3,952,797 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 3,952,797 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 3,958,867 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 66,839

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/01/17

مدیر صندوق:

مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي

مدیر ثبت:

كارگزاري سهام گستران شرق

مدیران سرمایه گذاری:

محمد آزاد، محمد آزاد دهقان، سعيد كاشي زنوزي

حسابرس:

مؤسسۀ حسابرسي شاخص انديشان